Struktur Organisasi

MANAJEMEN SEKOLAH

1 Kepala Sekolah Sudrajat, S.Sos.
2 Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan Level IX Nur Aisyah Amini, S.Si.
3 Wakil Kepala Sekolah Bidang Bina Prestasi dan Level VIII Eko Suwardi, S.Pd.
4 Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan dan Level VII Mustamim Luthfi, S.Pd.I.

PENANGGUNG JAWAB

1 PJ. Biah Islamiyyah (Putra) Abdul Manan, Lc.
2 PJ. Biah Islamiyyah (Putri) Nur Hadiyatun, S.Pd.I.
3 PJ. Ekskur (Putra) Taufik Adi Pamungkas, S.Pd.Jas.
4 PJ. Ekskur (Putri) Nila Anggriyani, S.Si.
5 PJ. Sarpras dan Kebersihan Argo Suseno,S.T.
WALI KELAS & ASISTEN
Kelas VII A Nurul Dwi Hayati, S.Pd.I. Nurmalya Melati, S.H.I.
Kelas VII B Narsiti, S.Pd. Rini Fatimah, S.Pd.
Kelas VII C Anis Al Aini, S.Pd. Fiqih Arizni J.N., S.Pd.
Kelas VII D Sekar Dyah Prameti, S.Pd. Rara Khenti, S.Si.
Kelas VII E Nurlaela, S.Pd. Lutfia Afifatul Ainiyah, S.Pd.
Kelas VII F Prasetyo Dhoni S., S.Pd. Dede Hermawan, S.Pd.
Kelas VII G Abdul Latif Akhmad, M.Pd. Friska Muthi Wulandari, M.H.
Kelas VII H Apri Supriyanto, S.Pd. Taufik Adi Pamungkas, S.Pd.Jas.
Kelas VII I Abu Bakar, Lc, M.H. Muallidin
Kelas VII J Wahyudiono, Lc. Arifah Wahidaturrohmah, S.Pd.
Kelas VIII A Isti Khosiyatun, S.Si. Fitriani Chusnul Chotimah, S.Pd.
Kelas VIII B Wahyu Mayranti, S.Pd. Marlina Sahara, S.Pd.
Kelas VIII C Prita Meiga Ayunanda, S.Pd. Giyarin Ebtika Ning Tyas, S.Pd.
Kelas VIII D Waryanti, S.Pd. Rina Anjarwani, S.Pd.
Kelas VIII E Darmanto Andika Indra Nusantara, S.H.I.
Kelas VIII F Dani Kurniawan, S.Pd.Si. Apriliana Rahayuningsih, M.Si.
Kelas VIII G Aprilian Ade Putra, S.Pd. Lutfi Hidayat, S.Pd.
Kelas VIII H Nur Hadiyatun, S.Pd.I. M. Irkham Hidayatulloh, S.Kom.
Kelas IX A Wahyuni Lestari, S.Si. Almiya Safitri, S.Pd.
Kelas IX B Sulistiyani, S.Si. Sri Wahyuni, S.Pd.
Kelas IX C Ferina Kristinawati, S.Pd. Nila Anggriyani, S.Si.
Kelas IX D Tunjung Salastina, S.S. Khusniyatun, S.Pd.I.
Kelas IX E Aprilyana Lintawati, S.TP., S.Pd.Bio. Muh. Sohibi, S.Pd.
Kelas IX F Heti Nuraeni, S.Pd. Ilham Sujud Suwargi, S.Pd.I.
Kelas IX G Tutut Andriani, S.Sos. Yanto, S.Pd.I.
Kelas IX H Novie Wijayanti, S.Si. Iqbal Huda Amanullah, S.Pd.I.